Optyczna technika do pomiaru powierzchni

Ilościowo identyfikowalne wartości charakterystyczne – szybko, solidnie i precyzyjnie

Bezstykowo, szybko i niezależnie od materiału

Optyczny pomiar chropowatości

Systemy pomiarowe wyróżniają się wszechstronnością zastosowania; są cenione w wielu obszarach przemysłu, od kontroli jakości po kontrole seryjne. W ciągu kilku sekund dostarczają one dokładnych i powtarzalnych wartości pomiarowych 3D dla niemal wszystkich materiałów – metali, szkła, ceramiki, półprzewodników, polimerów i tworzyw organicznych.

Download the brochure now for free!

The brochure "Optical Metrology for Surface Analysis" from Mahr informs you on 92 pages about application areas, measuring technologies and software solutions and goes into dedicated detail about the portfolio.

Na górę