Pomiar konturów i chropowatości

Pomiar konturów i chropowatości

Szybkość, bezpieczeństwo i elastyczność

Połączone
stanowisko do pomiarów konturów i powierzchni

Stanowiska pomiarowe łączą pomiar konturów i chropowatości w jednym systemie. Optymalne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą pokryć szeroki zakres zadań pomiarowych jednym systemem, aby zredukować koszty nabycia do minimum.

Na górę