Przedsiębiorstwo | Zarządzanie Jakością

Doskonała jakość? Oczywiście!

Od prawie 160 lat Mahr tworzy i sprzedaje innowacyjne produkty o najwyższej jakości i nowoczesnym wzornictwie. Dzięki regularnym certyfikacjom gwarantujemy zgodność z międzynarodowymi normami  abyście jako klienci mogli Państwo mieć jak największe zaufanie do naszych produktów.

Spełniamy
uznane na całym świecie standardy jakości

Mahr utrzymuje system zarządzania jakością certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2015. Od czasu pierwszej akredytacji w 1995 r. nasz system zarządzania zorientowany na procesy był stale rozbudowywany i optymalizowany w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Nasza dokumentacja zarządzania jest prowadzona za pomocą interaktywnego systemu i natychmiast aktualizowana w przypadku zmian. Na życzenie nasi klienci mogą przeprowadzać audyty.

Certyfikacja wg VDA 6.4:2017 jest uzupełnieniem istniejącej już podstawy certyfikacji wg ISO 9001:2015. Ponieważ producenci urządzeń produkcyjnych nie mogą być certyfikowani zgodnie z ISO/TS 16949, VDA 6.4 zapewnia dowód zgodności z wymaganiami branży motoryzacyjnej w odpowiednich obszarach. W ramach tego odbywa się ocena wydajności poszczególnych procesów przedsiębiorstwa, jak również obszarów częściowych.

Laboratorium kalibracyjne DAkkS DKD zgodnie z normą DIN EN/IEC 17025:2018

Mahr GmbH posiada w Niemczech, w zakładach w Getyndze i Esslingen, dwa akredytowane laboratoria DAkkS-DKD (DAkkS = Deutsche Akkreditierungsstelle, Niemiecka Jednostka Akredytująca) dla pomiarów chropowatości, odchylenia kształtu, konturu, profilografów i długościomierzy, jak również dla płytek wzorcowych, średnicy i gwintów. Nasze laboratoria są regularnie akredytowane przez DAkkS.

Nasze certyfikaty do pobrania

Na górę