Statywy pomiarowe i stoły pomiarowe

Statywy pomiarowe, stoły pomiarowe i przyrządy do pomiaru bicia poprzecznego MarStand gwarantują stabilność, zapewniając tym samym precyzyjne wyniki pomiarów. Niezbędna pomoc przy czujnikach zegarowych, mikrokatorach, czujnikach dźwigniowych i głowicach pomiarowych.

Na górę