Kompetencje | Automatyzacja

Samodzielne maszyny –
rozwiązania zautomatyzowane

Czy Państwa produkcja wymaga dużej liczby elementów? A może korzystają Państwo z dużej liczby złożonych cech, które obecnie da się niezawodnie monitorować tylko przy dużych nakładach na kontrolę jakości? Między innymi w takich scenariuszach zautomatyzowane rozwiązania pomiarowe mogą czynić różnicę. Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie techniki pomiarowej, konstrukcji mechanicznej i automatyzacji pracujemy ramię w ramię z klientem, aby opracować odpowiednie dla niego rozwiązanie: od nisko- do wysokobudżetowego, przez półautomatyczne do w pełni zautomatyzowanego.

Oprócz techniki pomiarowej oferujemy również rozwiązania dla poprzedzających i następujących kroków procesu oraz urządzenia peryferyjne.

Obejmuje to między innymi następujące usługi:

  • Automatyczne rozpoznawanie elementu mierzonego
  • Wstępne wyrównanie elementu mierzonego 
  • Laserowe znakowanie elementu mierzonego 
  • Klasyfikacja 
  • Załadunek i wyładunek 
  • Podawanie materiału sypkiego z separacją
  • Rozwiązania w zakresie transportu i podawania 
  • i wiele więcej

  Typowe wymagania stawiane naszym rozwiązaniom to:

  • W pełni automatyczny pomiar bez wpływu operatora 
    
  • Natychmiastowy pomiar 24 h/dobę

  • Redukcja kosztów poprzez unikanie angażowania personelu 
    
  • Integracja techniki pomiarowej z liniami produkcyjnymi
    
  • Bezpieczna i identyfikowalna rejestracja danych pomiarowych

  • Kombinacja różnych zasad pomiarowych/urządzeń pomiarowych/czujników 
  Rozwiązania w zależności od rodzaju wykonania
  Autonomiczne stanowiska pomiarowe

  Pomiar bez zaangażowania personelu

  • W pełni autonomiczne przetwarzanie licznych i złożonych zadań pomiarowych
  • Połączenie kilku czujników pomiarowych w jedno stanowisko pomiarowe
  • Zautomatyzowane laboratorium pomiarowe
  • Praca bez personelu metrologicznego
  Rozwiązania zintegrowane z linią produkcyjną

  Stanowiska pomiarowe do integracji

  • Kompletne stanowiska pomiarowe z podawaniem i wyprowadzaniem elementów mierzonych
  • Zautomatyzowana obsługa elementów mierzonych na stanowisku pomiarowym
  • Automatyczne rozpoznawanie elementu mierzonego i wybór programu pomiarowego
  • W pełni automatyczny pomiar
  Kompletne rozwiązania zintegrowane z linią produkcyjną

  Stanowisko pomiarowe z peryferiami

  • Podawanie i wyrównywanie elementu mierzonego
  • Klasyfikacja elementów mierzonych
  • Laserowe znakowanie mierzonego elementu
  • Podawanie materiału sypkiego
  • Zadania kontrolne, takie jak wykrywanie pęknięć
  • i wiele więcej
  Na górę