MarSurf | Powierzchniowe pomiary 3D

MarSurf CM mobile

Nr art. 6350020

Maximum flexibility

Mobile 3D surface measuring instrument for use in the production environment. Ability to measure and analyze areas accurately - contactless, independent of material, and fast

MarSurf CM <i>mobile</i>
MarSurf CM <i>mobile</i>
Typical measuring tasks
  • Roughness measurements as per
    ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178
  • Topography measurements (including volume, wear, tribology)
  • Contour and form (2D, 3D)
  • Pore, particle analysis
  • Defect detection
  • ...
Mobility

The MarSurf CM mobile was developed to complete measurements on large objects and samples that are difficult to move, such as rollers, tools, etc. It is thus easy to transport and is ready to use on site in just a few minutes.
Maximum data quality

One of our most important criteria, which equates to excellent precision, accuracy, repeatability, reproducibility and documentation to ensure traceability and auditability. Our greatest service for the customer is to provide a quantitative measuring value that can be implemented reliably in the engineering, product, process design and quality control areas etc.
MarSurf CM mobile | Nr art. 6350020
Rozdzielczość up to 2 (nm) vertical
Prędkość pomiaru up to 100fps
Zasada pomiaru Konfokalna
Wysokowydajna dioda LED (505 nm)
Języki: Niemiecki , Angielski , Francuski , Włoski , Hiszpański , Portugalski , Polski , Rosyjski , Turecki , Chiński , Japoński , Koreański
Napięcie zasilania 100 - 240 V
Parametry ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178, …
Rysunek zwymiarowany 1

Różnorodne obszary wykorzystania naszego produktu

Budowa maszyn
Pomiar ilościowy i jakościowy chropowatości, geometrii i stopnia zużycia

Elektronika i półprzewodniki
Inspekcja komponentów w zakresach do submikrometrycznego, dla zapewnienia pozbawionych wad produktów

Technika medyczna
Kontrola jakości powierzchni dla technologii medycznej, w obszarach produkcyjnych i laboratoriach

Badania materiałowe
Optymalizacja właściwości funkcyjnych nowych powierzchni i produktów

Technika mikrosystemów
Pomiar złożonej geometrii powierzchni nawet najmniejszych komponentów z dokładnością do nanometra
Filmy wideo dot. produktów, j. polski
Filmy wideo o produktach, j. angielski
Prawidłowy, powtarzalny pomiar
Your measuring data is recorded reliably, can be replicated, and guarantees the highest quality of raw data and profile accuracy.
Wytrzymała konstrukcja
Patented technology enables reliable measuring data to be recorded even in the event of adverse conditions outside the measuring room.
Intuicyjna obsługa
Simple, user-guided interface with automatic modes for all significant measuring parameters, including use of measurement protocols for known surfaces.
Na górę