MarSurf | Powierzchniowe pomiary 3D

MarSurf CM expert

Nr art. 6350002

High-performance laboratory and QA system

The MarSurf CM expert is a powerful confocal microscope for the three-dimensional measurement and analysis of surfaces – contactless, independent of material, and fast

MarSurf CM <i>expert</i>
MarSurf CM <i>expert</i>
High-performance laboratory and QA system

The MarSurf CM expert is suitable for use in test laboratories and equipped for quality assurance in production environments due to its robust construction and insensitivity to environmental influences. 
With additional manual Z positioning, a large x and y travel range and the possibility of automation, it offers excellent ease of use. 
Typical measuring tasks
  • Roughness measurements as per
    ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178
  • Topography measurements (including volume, wear, tribology)
  • contour and form (2D, 3D)
  • pore, particle analysis
  • defect detection
  • ...
Maximum data quality

One of our most important criteria, which equates to excellent precision, accuracy, repeatability, reproducibility and documentation to ensure traceability and auditability. Our greatest service for the customer is to provide a quantitative measuring value that can be implemented reliably in the engineering, product, process design and quality control areas etc.
MarSurf CM expert | Nr art. 6350002
Rozdzielczość up to 2 (nm) vertical
Prędkość pomiaru up to 100fps
Masa przedmiotu obrabianego (maks.) w kg 10 kg
Zasada pomiaru Konfokalna
Wysokowydajna dioda LED (505 nm/biała)
Języki: Niemiecki , Angielski , Francuski , Włoski , Hiszpański , Portugalski , Polski , Rosyjski , Turecki , Chiński , Japoński , Koreański
Pozostałe Collision detection in xyz direction
Napięcie zasilania 100 - 240 V
Parametry ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178, …

Różnorodne obszary wykorzystania naszego produktu

Budowa maszyn
Pomiar ilościowy i jakościowy chropowatości, geometrii i stopnia zużycia

Elektronika i półprzewodniki
Inspekcja komponentów w zakresach do submikrometrycznego, dla zapewnienia pozbawionych wad produktów

Technika medyczna
Kontrola jakości powierzchni dla technologii medycznej, w obszarach produkcyjnych i laboratoriach

Badania materiałowe
Optymalizacja właściwości funkcyjnych nowych powierzchni i produktów

Technika mikrosystemów
Pomiar złożonej geometrii powierzchni nawet najmniejszych komponentów z dokładnością do nanometra
Filmy wideo dot. produktów, j. polski
Filmy wideo o produktach, j. angielski
Prawidłowy, powtarzalny pomiar
Your measuring data is recorded reliably, can be replicated, and guarantees the highest quality of raw data and profile accuracy.
Swobodnie programowalne sekwencje pomiarowe
Fully automated, database-based pallet measurements with automated measuring and evaluation sequence (user-dependent one click solution).
Intuicyjna obsługa
Simple, user-guided interface with automatic modes for all significant measuring parameters, including use of measurement protocols for known surfaces.
Na górę