Mahr | Wissen

Matrixkamera zur optischen Wellenmessung

Marketing Team

Wellen und andere rotationssymmetrische Werkstücke zu prüfen, wird aufgrund enger Toleranzen und einer Vielzahl an Merkmalen immer anspruchsvoller. Zudem erwarten Kunden zuverlässige und schnelle Messtechnik, die sie fertigungsnah einsetzen können. Mit seiner Matrixkamera, beispielsweise verbaut in der Zylinder-Koordinatenmessmaschine Mar4D PLQ, bietet Mahr die zeitgemäße Lösung für diese Anforderungen.

Kamera liniowa a kamera matrycowa

Metoda światła przechodzącego pozwala na bardzo elastyczne, dokładne i szybkie uchwycenie różnych cech przedmiotu obrabianego. Istnieją w zasadzie dwie różne technologie realizacji tego procesu. Różnią się one rodzajem zastosowanej kamery: kamera ze skanowaniem liniowym lub kamera matrycowa.

Kamera ze skanowaniem liniowym wykorzystuje tzw. technologię skanowania liniowego do generowania punktów pomiarowych wymiarów obrabianego przedmiotu, z których każdy powstaje z pojedynczej linii pikseli. W ten sposób powstają tylko pojedyncze niezależne punkty bez żadnego połączenia. W miarę jak obiekt przesuwa się przed kamerą, oprogramowanie ostatecznie składa ogólny obraz linia po linii - co jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Na podstawie tak obliczonego obrazu przedmiotu obrabianego dokonywany jest pomiar końcowy.

Wady kamery ze skanowaniem liniowym:

  • trudne do uchwycenia bardzo małych cech ze względu na mniejszą rozdzielczość pomiędzy poszczególnymi liniami
  • stosunkowo długi proces pomiaru
  • stały ruch osi Z, powodujący niedokładność pomiaru podczas skanowania
  • brak obrazu na żywo z pomiaru

Z kolei aparat z matrycą stanowi nowoczesną i, dzięki wysokiej rozdzielczości, dokładną alternatywę. Utrwala ona mierzony przedmiot lub obszar przedmiotu ze wszystkimi pożądanymi cechami jako prawdziwy spójny obraz. W ten sposób zachowane jest połączenie między punktami pomiarowymi a obrabianym przedmiotem. W przeszłości tzw. pomiary matrycowe były uważane za nieco wolniejsze niż pomiary kamerami skanującymi liniowo ze względu na większą ilość danych. Jednak obecnie luka ta została wypełniona dzięki postępowi technologicznemu, w tym krótszym czasom przetwarzania i specjalnym programom do optymalizacji pomiarów.

Obecnie zalety kamery matrycowej w stosunku do kamery ze skanowaniem liniowym to.

  • wyższa rozdzielczość, a tym samym bardziej precyzyjne i stabilne pomiary
  • bardzo szybki pomiar i tym samym oszczędność czasu
  • pomiar znacznie mniejszych i bardziej złożonych cech, np. konturu, skrętu
  • Jednorodność mierzonych punktów, ponieważ wszystkie są rejestrowane jednocześnie przez ten sam czujnik
  • Ocena nawet najmniejszych szczegółów dzięki funkcji zoomu

Nawiasem mówiąc, operator może również w razie potrzeby przełączyć kamerę matrycową na tryb paskowy, co jeszcze bardziej zwiększa szybkość pomiaru. Dokładna liczba odpowiednich linii może być optymalnie określona dla danego zastosowania - aż do pojedynczej linii. Na przykład wysokość listwy dla toczonego i szlifowanego przedmiotu może być optymalnie ustawiona dla pomiaru współosiowości. Dzięki tej elastyczności Mahr może zawsze zapewnić optymalną liczbę pikseli.

Jak działa aparat matrycowy

Kamera matrycowa dostarcza obraz na żywo i może rejestrować kilka tysięcy obrazów na sekundę, w zależności od wysokości taśmy. Wszystkie piksele kamery są geometrycznie ustalone względem siebie. Duża liczba obrazów i ich opcjonalne uśrednianie wymagają najwyższej precyzji, zwłaszcza w przypadku małych elementów konturu. Ponadto podczas pomiaru wewnątrzobrazowego kamery matrycowej nie są przesuwane żadne liniowe osie pomiarowe, co dodatkowo wpływa na dokładność pomiaru.

Przykład wyjaśnia działanie kamery matrycowej: cechy konturowe kontrolowanego przedmiotu są programowane i mierzone na obrazie na żywo lub na skanie podglądowym, w tym przypadku kąty i promienie. Wiązka wyszukiwania dla wykrywania krawędzi jest zawsze wyrównana od ciemnego do jasnego i zawsze 90 ° do powierzchni. W rezultacie kamera matrycowa niezawodnie znajduje krawędzie i pomaga wyeliminować zanieczyszczenia.

Więcej informacji i kontakt

Więcej informacji na temat urządzenia Mar4D PLQ, które wykorzystuje kamerę matrycową, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z naszym zespołem w celu zapoznania się z kamerą Mar4D PLQ z matrycą.

Info
<
Na górę