Mahr | News

Firma Mahr po raz pierwszy uzyskała certyfikat ISO 14001

Zespół Marketingu

System zarządzania środowiskiem firmy Mahr GmbH w zakładzie w Getyndze został po raz pierwszy certyfikowany pod koniec 2020 roku, zgodnie z uznaną na całym świecie normą zarządzania środowiskiem DIN EN ISO 14001. Pomyślnie zakończony audyt został przeprowadzony w dniach od 14 do 16 grudnia przez firmę certyfikacyjną ESC Cert GmbH.

Audytorzy zbadali wszystkie procesy istniejącego systemu zarządzania środowiskiem, który Mahr wdraża od wielu lat i stale rozwija. W tym celu gromadzili i oceniali informacje na tematy związane z ochroną środowiska w różnych działach. Na przykład, zajmowano się aspektami ekologicznymi w rozwoju produktu, w wyborze dostawców, w postępowaniu z substancjami niebezpiecznymi lub w segregacji i usuwaniu odpadów. Ponadto audytorzy zbadali zarządzanie ryzykiem i plany awaryjne. „Audytorzy potwierdzili, że nasz istniejący system zarządzania środowiskiem spełnia wymagane specyfikacje międzynarodowej normy DIN EN ISO 14001”, wyjaśnił Eckhard Fangmeier, dyrektor Global Quality Systems. „Certyfikacja jest konsekwentnym krokiem dla Mahr, ponieważ stanowi ważne kryterium dla naszych klientów. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój stają się coraz ważniejsze w relacjach biznesowych.”

Odpowiedni certyfikat można znaleźć tutaj.

Liczne pozytywy w Mahr

Audytorzy pozytywnie odnieśli się do kilku kwestii: Mahr analizuje poszczególne aspekty środowiskowe oraz związane z nimi szanse i zagrożenia w sposób zróżnicowany. Wynikają z tego jasne strategiczne i operacyjne cele środowiskowe firmy. Na przykład w zakładzie w Getyndze celem jest zmniejszenie zużycia energii, a tym samym redukcja emisji CO2. Mahr posiada tutaj elektrociepłownię, która wytwarza około połowy energii elektrycznej potrzebnej do produkcji. Ciepło jest wykorzystywane w budynkach, a umieszczony za nim absorpcyjny agregat chłodniczy dodatkowo zamienia ciepło w chłód. Służy on do chłodzenia maszyn produkcyjnych. Ponadto hale montażowe są klimatyzowane, między innymi po to, aby przyrządy pomiarowe mogły być montowane i uruchamiane w odpowiednich temperaturach.

Kierownictwo firmy i kadra zarządzająca silnie identyfikują się z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. W produkcji firma intensywnie uwzględnia aspekty środowiskowe, na przykład poprzez efektywne wykorzystanie materiałów i opakowań nadających się do recyklingu. Kwestie ochrony środowiska są również przedmiotem zainteresowania działów rozwoju, projektowania i zaopatrzenia. Na przykład, Mahr zwraca uwagę na łatwość naprawy już w fazie projektowania, unika materiałów krytycznych i wybiera opakowania przyjazne dla środowiska. Przekonująca była również konsekwentna zbiórka odpadów segregowanych oraz ich dokumentacja, jak również cyfrowe kanały informacyjne na tematy związane z ochroną środowiska, takie jak strona internetowa, tablica ogłoszeń, wewnętrzny blog oraz cyfrowy folder powitalny.

O międzynarodowej normie DIN EN ISO 14001

Celem Międzynarodowej Normy ISO 14001 jest zapewnienie organizacji ram dla ochrony środowiska i reagowania na zmieniające się warunki środowiskowe zgodnie z potrzebami społeczno-gospodarczymi. Określa ona wymagania, które umożliwiają organizacji osiągnięcie zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowego.

Info
<
Na górę