Mahr | News

Cyfrowe czujniki zegarowe MarCator – praktyczne wskazówki

Zespół Marketingu

Z cyfrowymi czujnikami zegarowymi MarCator są Państwo wyposażeni do wszystkich zadań pomiarowych: Dzięki zintegrowanemu systemowi referencyjnemu czujniki zegarowe są natychmiast gotowe do pracy – raz ustawiona pozycja zerowa pozostaje zapisana dla wszystkich dalszych pomiarów. Wiele praktycznych funkcji oferuje dalsze korzyści w codziennej pracy, a prosta i intuicyjna obsługa czujników zegarowych przyczynia się do tego, że kontrola jakości staje się znacznie bardziej niezawodna. Oto kilka praktycznych wskazówek:

Funkcje pomiarów dynamicznych
Wiele zadań pomiarowych, na przykład testy prostoliniowości i bicia poprzecznego, wymaga rejestracji i czasami również udokumentowania wartości minimalnej, maksymalnej lub różnicowej. Funkcje te są łatwe do ustawienia na czujnikach zegarowych MarCator.

 • MIN: zapis wartości minimalnej
 • MAX: zapis wartości maksymalnej
 • TIR: zapis wartości różnicowej (MAX-MIN)

Pomiar za pomocą komparatorów (wyszukiwanie punktu zwrotnego)
Można również łatwo przyspieszyć i uprościć pomiar porównawczy poprzez wyszukiwanie punktów zwrotnych. Na przykład z użyciem modeli MarCator 1087 BR i 1087 BRi, które oferują idealne funkcje do tego celu:

 • Przypisanie wartości PRESET do wyznaczonego wcześniej dynamicznie punktu zwrotnego kierunku MIN lub MAX. Zaleta dla Państwa: W ten sposób można bardzo łatwo ustawić wskazanie absolutnej wartości pomiarowej.  
 • Wysoka częstotliwość aktualizacji wartości pomiarowych – 64 wartości pomiarowe na sekundę – dla powtarzalnych wyników pomiarów przy szybkich ruchach pomiarowych.

Przyjazny dla użytkownika: praktyczne funkcje dodatkowe
Liczne funkcje dodatkowe czujników zegarowych MarCator znacznie zwiększają komfort pomiaru w produkcji. Przykłady praktycznych funkcji dodatkowych:

 • PRESET: Wejście wartości korekcyjnej dla wskazania bezwzględnej wartości pomiarowej
 • TOL: Wprowadzanie górnej i dolnej granicy tolerancji – wizualne wskazanie „dobry/odrzut” na wyświetlaczu
 • Czynnik: Współczynnik (mnożnik) ustawiany indywidualnie, do pomiarów pośrednich np. współczynnik 2,0 do pomiaru promienia / wskazania Ø
 • ZW: Regulowana wartość kroku cyfry, do wyboru idealnie dopasowanej rozdzielczości wartości pomiarowej do tolerancji detalu

Wyjście danych do przesyłania wartości pomiarowych do komputera PC
Zintegrowany system radiowy „Integrated Wireless” oferuje optymalne rozwiązanie do transmisji mierzonych wartości do komputera, w celu profesjonalnej dokumentacji mierzonych wartości. Wybierz jedną z dwóch opcji transmisji danych:

 • Połączenie za pomocą kabla do transmisji danych (USB, RS232 lub Digimatic)
 • Połączenie z wbudowanym interfejsem radiowym „Integrated Wireless” i odbiornikiem radiowym i-Stick

Nasza rekomendacja: Aby ułatwić tworzenie dokumentacji, firma Mahr przygotowała dla Państwa bezpłatne oprogramowanie MarCom Professional.

Więcej informacji na temat cyfrowych czujników zegarowych MarCator można znaleźć tutaj...

Info
<
Na górę