Usługi | Uruchomienie

Dobry początek – dobra podstawa

Maszyna pomiarowa pracująca zgodnie ze specyfikacją jest podstawowym wymogiem dla efektywności i niezawodności Państwa systemu zapewnienia jakości. Dlatego nasi wykwalifikowani technicy serwisowi są do Państwa dyspozycji już w momencie dostawy i przeprowadzają uruchomienie wraz z późniejszym odbiorem.

Na życzenie klienta obejmuje to również odbiór wstępny w zakładzie, szkolenie Państwa pracowników oraz przeprowadzenie testów zdolności pomiarowej.

Nasze usługi

  • Montaż zgodnie ze schematem ustawienia
  • Uruchomienie zgodnie z dokładnie określonymi procedurami Mahr
  • Dokumentacja w dzienniku uruchomienia Mahr, wraz z raportem serwisowym
  • Pomyślny odbiór wspólnie z Państwem; początek okresu gwarancji
  • Udokumentowana kalibracja z kwalifikowanym świadectwem kalibracji i pieczęcią kalibracyjną na plakietce serwisowej stanowiska pomiarowego
  • Opcjonalnie: Szkolenia w zakresie techniki aplikacyjnej
  • Opcjonalnie: Badania zdolności pomiarowej


Wskazówka obsługowa

Uruchomienie po przetransportowaniu

Profesjonalne ponowne uruchomienie jest również wskazane po transporcie. Gwarantuje to, że wymagania metrologiczne nadal będą spełniane.

Skontaktujcie się Państwo z nami!

Świetnie dopasowane!

Uzupełniające produkty serwisowe i usługi

Technika aplikacyjna

Szkolenia z zakresu użytkowania i oprogramowania

Odpowiednie szkolenie dla Państwa pracowników bezpośrednio na Państwa nowym stanowisku pomiarowym. 

Technika aplikacyjna

Badania zdolności pomiarowej

Profesjonalna kontrola przyrządów pomiarowych dla większego bezpieczeństwa procesowego.

Mahr Academy

Szkolenia w zakresie produktów i seminaria AUKOM

Dobrze wykwalifikowani pracownicy dzięki profesjonalnym i zorientowanym na praktykę szkoleniom.

Na górę