Endüktif problar

Her ölçüm görevi için bir dönüştürücü. Mahr'ın prob portföyü 100'den fazla dönüştürücü içerir, böylece her ölçüm görevi için doğru probu bulmanız garanti edilir.

Uzunluk ölçüm aletleri | Endüktif problar

Doğrudan sonuca ulaşma hassasiyeti

Kalınlık ölçümü, radyal kaçıklık veya eş merkezlilik fark etmez: Endüktif problarla, şekil, destek veya radyal kaçıklık sapmalarından bağımsız olarak ölçülen değerleri ve sapmaları kaydedebilirsiniz. Büyük avantajları, geniş doğrusallık aralığı ve parazite karşı göreceli duyarsızlıktır. Problar esas olarak üretimde karşılaştırmalı ölçümler için kullanılır, ancak sensörün belirli görevleri değişebilir.

Product finder
56 Products
To top